Available courses

Inglés-Grupo C Turquesa

  • Teacher: Paola López

Proyectos-Grupo C Turquesa

  • Teacher: Paola López

Ciencias Sociales-Grupo C Turquesa

  • Teacher: Paola López
  • Teacher: Xioralbys Uzcategui

Ciencias Naturales-Grupo C Turquesa

  • Teacher: Paola López
  • Teacher: Xioralbys Uzcategui

Matemáticas-Grupo C Turquesa

  • Teacher: Eliana Guerrero
  • Teacher: Paola López

Lenguaje-Grupo C Turquesa

  • Teacher: Paola López